Akademia Smerfa

O nas klika słów

Prywatny żłobek Akademia Smerfa

Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”
Charles Chaplin

Akademia Smerfa jest prywatnym żłobkiem, który rozpoczął swoją działalność w sierpniu 2011 roku we Wrześni przy ul. Gnieźnieńskiej 23B. Od 2016 roku opiekę nad dziećmi sprawujemy również w placówce przy ul. Zielonogórskiej 5. Pracujemy zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi do lat 3 (z późniejszymi zmianami).

Najmłodszymi opiekuje się wykwalifikowana kadra pedagogiczna z doświadczeniem w pracy z małymi dziećmi. Do Akademii Smerfa przyjmujemy dzieci od 6 miesiąca życia do 3 roku życia. Pracujemy w kameralnych grupach, posiadamy certyfikowane wyposażenie. Opiekę sprawujemy w godzinach od 6:00 do 17:00 (z możliwością dostosowania godzin pobytu). Naszym priorytetem jest zapewnienie najmłodszym bezpieczeństwa i wspomaganie ich rozwoju w przyjaznej atmosferze.

Organizowane zajęcia dostosowywane są do indywidualnych preferencji i możliwości rozwojowych dzieci:
• gimnastyczne,
• ruchowe,
• muzyczne,
• rytmiczne,
• manualne,
• plastyczne,
• techniczne,
• tematyczne,
• na powietrzu (spacery i zabawy na placu zabaw),
• relaksacyjne i wyciszające.

W czasie zajęć w żłobkach prowadzona jest obserwacja każdego dziecka pod względem różnych kryteriów rozwojowych. Poza tym uczymy podopiecznych samodzielnego jedzenia oraz wspomagamy rodziców
w treningu czystości dzieci. Dzięki codziennemu kontaktowi z rówieśnikami maluchy poznają funkcjonowanie
w grupie, nawiązują nowe znajomości i rozwijają się w sferze społecznej. Jeżeli chcecie Państwo, aby Wasze dziecko dołączyło do naszej grupy żłobka prosimy kontakt z Dyrektorem placówek.

Akademia Smerfa Prywatny Żłobek we Wrześni

„Kto nigdy nie był dzieckiem, nie może stać się dorosłym”
Charles Chaplin

KONTAKT

"Akademia Smerfa"
62-300 Września
ul. Gnieźnieńska 23B,
Tel. +48 693 201 374

ul. Zielonogórska 5
Zielonogórska 5
Tel. +48 697 211 201